Училище с лице, училище за личности

Профил на купувача

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас

Договор №461-06 от 01.03.2017 г.

⇢ Договор № 385-6 от 15.02.2016 г.

Важно съобщение до участниците, подали оферти

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОДАЛИ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СУ „Проф. Боян Пенев“, гр. София“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че публичното заседание по отваряне на постъпилите предложения за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СУ „Проф. Боян Пенев“, гр. София“, ще се проведе на 13.02.2017г. от 12:30 ч.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах