Училище с лице, училище за личности

Профил на купувача

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. в размер на 3912.00 лв. без ДДС или 4694,40 лв. с ДДС, платени на 02.03.2016 г.

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 04.01.2016 г. до 31.01.2016 г. в размер на 4798.50 лв. без ДДС или 5758.20 лв. с ДДС, платени на 12.02.2016 г.

Информация за плащане по договор № 318-8/17.02.2015г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.12.2015 г. до 23.12.2015 г. (включително) в размер на 4395.72 лв. без ДДС или 5274.86 лв. с ДДС, платени на 22.12.2015 г.

Информация за плащане по договор № 318-8/17.02.2015г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.11.2015 г. до 30.11.2015 г. (включително) в размер на 5207.58 лв. без ДДС или 6249.10 лв. с ДДС, платени на 10.12.2015 г.

Информация за плащане по договор № 318-8/17.02.2015г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.10.2015 г. до 31.10.2015 г. в размер на 5439.42 лв. без ДДС или 6527.30 лв. с ДДС, платени на 16.11.2015 г.

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.09.2015 г. до 30.09.2015 г. (включително) в размер на 2394.84 лв. без ДДС или 2873,81лв. с ДДС, платени на 07.10.2015 г.

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.05.2015 г. до 31.05.2015 г. (включително) в размер на 3838,38 лв. без ДДС или 4606,06лв. с ДДС, платено на 09.06.2015 г.

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.03.2015г. до 31.03.2015 г. (включително) в размер на 5311.74 лв. без ДДС или 6374.09 лв. с ДДС, платено на 06.04.2015 г.

Договор № 318-8/17.02.15г.

⇢ Договор № 318-8/17.02.15 г.

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 17.02.2015 г. до 28.02.2015 г. (включително) в размер на 2212.14 лв. без ДДС или 2654.57 лв. с ДДС, платено на 06.03.2015 г.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах