Училище с лице, училище за личности

Конкурси и проекти

Erasmus+ KA2 IN.S.I.E.ME.

Във връзка с приключването и отчитането на проектните дейности ръководството на 125. СУ „Боян Пенев“ изказва своята благодарност към всички преподаватели и ученици, които се включиха в дейностите, проведени през месеците май и юни 2022 г. и подготвиха материали, презентации, споделиха преживявания и опит.

Материали по проекта може да намерите на следните адреси:

Erasmus+ KA2 IN.S.I.E.ME.

От 25 до 27 май 2022 година, в рамките на проект Erasmus+ KA2 „IN.S.I.E.ME.“, 125. СУ „Боян Пенев“ беше домакин на група от 12 италиански учители от италианските училища „De Amicis- Baccelli” в Сарно и „Toti- Borsi- Giurleo” в Неапол.

Обменихме опит и добри практики за справяне с отпадането и ранното напускане на училище, както и за ролята на ИКТ за приобщаването като контрапункт на задълбочаващите се различия в училище.

За повече информация относно проекта, посете: https://sites.google.com/view/insiemeproject/joint-staff-training-events/c2-bulgaria

Проект IN.S.I.E.ME: INclusion, Synergy, Innovation, Exchange of Methodologies

Включване на ученици от различни държави, обединяване на усилия, новаторство и обмен на идеи и добри практики – това са само част от възможностите, които дава проект IN.S.I.E.ME: INclusion, Synergy, Innovation, Exchange of Methodologies на учениците от 125. СУ „Боян Пенев“.

Целта на проекта е да насърчи обмена и споделяне на опит и добри практики по отношение на социалното приобщаване, проблемите на ранното напускане на училище, използването на ИКТ, развиване на цифрови умения за преподаване и учене и др.

Следователно проектът обхваща проблемите на академичните постижения, уважението към разнообразие, толерантност и по този начин европейско гражданство.

Участници в проекта са училища и образователни институции от Италия, Испания и от българска страна – 125. СУ „Боян Пенев“. В рамките на проекта ще бъдат реализирани обучения на учители в трите държави и мобилност на ученически групи с цел обучение, запознаване с начините на учене, културните особености и забележителности на другите държави и обмен на добри практики. Проектът се реализира по програма Еразъм+, КА2:Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, финансирана по програма Еразъм+ на ЕС.

IN.S.I.E.ME.

Проект IN.S.I.E.ME: INclusion, Synergy, Innovation, Exchange of Methodologies

През учебната 2020/2021 година продължава работата на 125-о училище по проект IN.S.I.E.ME: INclusion, Synergy, Innovation, Exchange of Methodologies. Дейностите по проекта бяха временно преустановени във връзка с обявеното извънредно положение и влошена епидемична обстановка през м. март 2020 г.

Направено е преструктуриране на проектните дейности и графика на изпълнението им. Предоставена е възможност за работа и във виртуална среда. Добрата новина е, че повече ученици и преподаватели ще могат да се включат в реализирането им. Скоро очаквайте повече подробности.

IN.S.I.E.ME.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах