Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
мениджър

Онлайн система за прием на заявления за кандидатстване в първи кла

Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

Можете да подадете заявление за прием в първи клас чрез нашата онлайн система.