Училище с лице, училище за личности
125 СОУ ви пожелава весели коледни и новогодишни празници
Весели
Коледни и новогодишни
празници!

Събрание за избор на обществен съвет

Уважаеми родители, представители на класовете за учредителното събрание за избор на обществен съвет към 125 СУ "Боян Пенев", събранието ще се проведе на 07.12.2016 г. (сряда) от 18.30 часа в актовата зала на училището.